Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok

2009.05.10
ANGYALOK

A hittanórákon test nélküli szellemi lényekként tanulunk az angyalokról. Az angyalokat Isten teremtette. Az angyalok egy része azonban, Lucifer vezetésével, ellene mondott Urának, fellázadt. Ezért Mihály arkangyal, a jó angyalok seregével, harcban kiutasította őket a mennyből. Mihály nevének jelentése, Ki olyan, mint az Isten? Az Isten mellett maradt angyalok megerősödtek az alázatosság erényében, és részt vesznek a világ kormányzásában. A másik arkangyal, akit minden hívő meg tud nevezni, aki Szűz Máriának bejelentette a Szentlélek eljövetelét, Gábriel, aki Isten hírnöke. Gábriel jelenti Zakariásnak, fia, Keresztelő Szent János születését is. Rafael arkangyal nevének jelentése, Isten gyógyít. Ők az Úr színe elé léphetnek. Ők persze nem úgy néznek ki, ahogyan az angyalok az édeskés karácsonyi képeslapokon. Mihály arkangyal a hit, alázat angyala, a szent kenetek őrzője, a haldoklók védő angyala, a mennyei seregek vezére. Izrael nemzet védő angyala maga Mihály arkangyal. Az arkangyal kifejezés azt jelenti, angyal fejedelem. Gábriel arkangyal a remény és béke angyala, Isten szolgáinak patrónusa, a papok közbenjárója. Rafael arkangyal, segítő a szükség idején, orvosok és utazók védő angyala.

Angyalokkal igen sokszor találkozunk a Bibliában. Az angyalok Jézus életének minden fontosabb eseményénél részt vettek. Angyalok adják tudtul a pásztoroknak a Megváltó születését, angyal van jelen a Getcemáni kertben való vérverejtékezésnél, angyal figyelmezteti a sírnál járó asszonyokat, hogy a feltámadt Krisztussal, Galileában fognak találkozni. Jézus, a világ végén, angyalaival jön majd el, ítélni az embereket. Erről tanít minket a konkolyról szóló példabeszédben is. De az Ó szövetségben is találkozunk angyalokkal. Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, amikor fia születését megjövendölik, Lótot és családját angyal vezeti ki Szodomából. Noé előtt a bukott angyalok a földi lányokkal házasodtak. Kapcsolatukból óriások származtak. A zsidó asszonyok azért takarják el a hajukat fejkendővel, hogy ne hozzák izgalomba az angyalokat. Ezékiel, Izaiás, Dániel ószövetségi próféták is láttak angyalokat, mint János apostol, a jelenések folyamán. A Bibliában 29 alkalommal olvashatunk angyali jelenésről. A gonosz angyalok rágalmazzák az embert és kísértik a rosszra, még Krisztust is megkísértették, akadályozzák az igehirdetést, vádlók, félrevezetők, de Jézus legyőzte őket. Dániel próféta fehér gyolcsvászonba öltözve látta az angyalt, teste a topáz drágakő színéhez hasonlított, karja és lába izzó, ragyogó volt, hangja vízzúgáshoz hasonlított. De emberi formát is ölthetnek, pl. mikor Szodomára hoznak ítéletet, egyszerű vándorként jelennek meg. A Jelenések könyve szerint a sátán az angyalok egyharmadát rántotta magával a bukásba.

Az angyaloknak 9 kara van, a IV. századi Szent Cirill szerint angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. A 9 kar 3 rendbe tagozódik, pszeudo-Dionüsios görög filozófus szerint, az első angyali rend szemléli az Istent, ők az imádás angyalai, a középső rend az Isten trónja előtt álló angyalok a gondviselésben segítenek, a harmadik angyali rend a világ kormányzását látja el. Krisztus megtestesülése óta, az emberek és angyalok, egyenrangú társak.

Első rend:

-- a szeráfok, vagyis a szeretet szellemeit, akik a Teremtőt színről színre látják,

-- a kerubok, az Ige angyalai. Négy kerub alkot egy szellemi egységet, ezért négyarcúnak írja le őket a zsidó kabbala.

-- Ismerjük még trónállók, az élet angyalai, akik ketten alkotnak egy szellemi egységet, ezért a zsidó kabbala kétarcúnak írja le őket.


A második rend:

-- uraságokat, akik a bölcsesség szellemi hírnökei,

-- főhatóságokat, vagy hatalmasságokat, akik az emberi lélek testi formáját határozták meg.

-- Ismerjük még az erősségeket,


A harmadik rendbe tartoznak:

-- Az arkangyalok

-- őrangyalokat, akik az emberek életét vigyázzák,

-- a fejedelemségek.


Az Isten melletti trónokon 24 vén ül, a Kolosszei levél, trónoknak hívja őket, Dániel ítélőknek nevezi, bíráskodnak a világmindenség felett. Az őrangyal segítőnk minden szükségben, támaszunk, lelkiismeretünk figyelmeztetője, közbenjárónk Isten trónja előtt, kísérőnk, tanácsadónk, vigasztalónk.

Szent Pál apostol azt írja a levelében, hogy az angyalok, azoknak a szolgálatára van rendelve, akik az üdvösséget öröklik. Az angyali fejedelmeket Pál apostol az Efezusi levélben említi, csakúgy, mint az angyali erőket.

A muszlim vallás alapítója, Mohamed is találkozott Gábriel arkangyallal, Kr. u. 613-ban, egy látomásban. A Korán is említi az angyalokat, mint Allah teremtményeit, akik azonban nem rendelkeznek szabad akarattal és alacsonyabb rendűek az embereknél, mert meg kell hajolniuk Ádám előtt. A Korán a következő angyalokat említi név szerint: Malik - a Pokol őre, Ridván - a Mennyország kapuinak őrzője, Iszráfil - a kürtöket fújja meg a Feltámadás Napján, Mikáel - a növényekkel és az esővel van megbízva, Dzsibríl - közvetítette Allah szavát a Mohamednek. Az iszlámban 7 ég létezik. Szent Pál apostol is szintekre bontja az eget, mikor látomását meséli el leveleiben.

Pufók puttók, vagy félelmetes szárnyas lények tehát az angyalok. 1215-ben, a IV. Lateráni zsinaton határozták meg az egyházatyák az angyalok mibenlétét, vagyis,hogy szellemi lények, nincsen testük, mint az embereknek, ezért nem is tudnak fizikailag szenvedni az Istenért, míg az ember, felajánlhatja fájdalmait, Jézus nevében. Az angyalok előtt zárva van az ember gondolatvilága, nem léphetnek oda be, engedélyünk nélkül. Nem ismerhetik a mi jövőre vonatkozó terveinket. Az angyal héber és arám neve maleach. Jelentése ugyanaz, mint a görög angeloszé, hírnök. Örökké léteznek, megsemmisíthetetlenek, intelligensek, vannak érzelmeik, akaratuk, öntudatuk. Az angyal megjelenhet emberi testben. Az angyalok a Föld teremtése előtt már léteztek, nem szaporodnak.

Az itt olvasottak, nyilván töredékei az angyalokról való tudni valóknak. Akiknek az érdeklődését sikerült felkelteni és tovább szeretnének érdeklődni az angyalok felől, azok figyelmébe Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás írásait ajánlom de legjobb ha áttanulmányozzák a Bibliát. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.