Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


héber törzsi hotoszkóp

2009.03.21

Héber törzsi horoszkóp

A héber törzs horoszkóp útmutatásai Ábrahám szent könyvéig nyúlnak vissza. A zodiákus felosztása megegyezik az európaival, de az állatövi jegyek helyett egy-egy izraeli törzs, illetve egy-egy ’érzék’ szerepel.

A héber asztrológia a mélyebb jelentések felfedezésére buzdít. Azt próbálja láttatni, hogy a születésünkkor nekünk ajándékozott tehetséggel, milyen módon teljesíthetjük küldetésünket. A 12 törzs, 12 érzéket jelképez. Van öt passzív érzék (látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás), és hét aktív (beszélni, megfontolni, menni, tenni, aludni, haragudni, nevetni).


Az alábbi táblázatból keresd ki a születési dátumod alapján, hogy melyik héber törzshöz tartozol, és olvasd el a hozzá tartozó leírást. Ezáltal még jobban megismerheted Önmagad.

 

 

Március 21-Április 20. Júda
Április 21 – Május 21. Jiszakhár
Május 22 – június 21. Zebulon
Június 22 – Július 23. Rubén
Július 24 – Augusztus 23. Simon
Augusztus 24 – Szeptember 23. Gád
Szeptember 24 – Október 23. Efrájim
Október 24 – November 22. Menasse
November 23 – December 22. Benjámin
December 23 – Január 20. Dán
Január 21 – Február 19. Ásér
Február 20 – Március 20. Naftáli

 

JÚDA
Niszán hó


A név jelentése: hálát adni, magasztalni
A hozzátartozó érzék: beszélni
A törzs jelképe: oroszlán

A különféle vallási iratok egyhangúan megerősítik azt a tényt, hogy Isten szóval alkotta a világot. Ez azt jelenti, hogy az igazi alkotóképesség kifejezésének hatásos módja a szó, amely hídként kapcsolódik az ötlet és a megvalósítás közé. E jegy szülöttei számára a legfontosabb a kommunikáció, és akkor érzik szabadnak magukat, ha kinyilváníthatják gondolataikat. Fontos, hogy olyan közeget találjanak, ahol meghallgatásra lelnek. Jellemző e jegy szülötteire a türelmetlenség, hogy a gondolatot közvetlenül, szóval akarják lefordítani tettekre. Egyet azonban meg kell tanulniuk, azt a szót, hogy köszönöm. Ellenkező esetben nagyfokú önzés uralkodhat el rajtuk.

JISZAKHÁR
Ijár hó


A név jelentése: díjjal váltatik meg, megfizetni
A hozzátartozó érzék: megfontolni
A törzs jelképe: szamár


Aki e jegyben született, az módszeres és szilárd. Figyel a részletekre és sokat tanul a tapasztalataiból. Jellemző rá, hogy sokat töpreng a benyomásain. Az érzék, amely meghatározója, egyben ki is emeli a megfontolt és bölcselkedő jellemet a többiek közül. Gondolatai megfontoltak, és már korán kialakul benne a megérzés képessége. Sokszor előre látja az eseményeket. E jegyben tipikusan nagy számban születtek gondolkodók: Szókratész, Hegel, Kant, Marx, Krishnamurti. Ha képességeit sikerül idejében felismernie és kiaknáznia, sokra viheti tudományos, vagy kutatói pályán.

 

ZEBULON
Sziván hó


A név jelentése: lakóhely
A hozzátartozó érzék: menni
A törzs jelképe: hajó


A Zebulon törzshöz tartozó érzék a haladás, amely a fokozatos fejlődés képességét mutatja. Gyakran megtalálható e jegy szülötteiben a más iránti vágyakozás, az én másik felének izgatott keresése, az állhatatos vágy az egység, a teljesség felé. Ez tipikus vonás. Ha még nem találtak társat, akkor azt mondják: „még nincs késő”, ha rátaláltak életük párjára, akkor azt, hogy: „menjünk együtt”. Hajlamosak arra, hogy túlzottan összeolvadjanak párjukkal. Kapcsolatuk válságba kerülhet, ha valamelyikük élete sikeresebbé válik, és a másik nem tud alkalmazkodni az új helyzethez.

 

RUBÉN
Tamuz hó


A név jelentése: Nézd egy fiú!
A hozzátartozó érzék: látás
A törzs jelképe: a felkelő Nap


Egy újszülött első kifejlődő érzéke a látás. E jegy szülöttei elfogulatlanok, gyakran látszat alapján ítélnek. Szubjektivizmusukat másoknak kell elviselniük, ezért feladatuk, hogy élesítsék látásukat. Igyekezniük kell, hogy tisztán lássanak a félelmekben és az érzelmekben, mert ezek homályos világot jelentenek számukra, nem úgy, mint az intelligencia és az ésszerűség. Hajlamosak mindent agyban eldönteni, és a szív hangját minél jobban kizárni életükből. Erős a képzelőerejük, ami pozitívan befolyásolja őket feladataik elvégzésében.

 

SIMON
Áv hó


A név jelentése: meghallgatás
A hozzátartozó érzék: hallás
A törzs jelképe: egy kard és egy kancsó


Ez a tekintély és parancs jegye. Lényeges, hogy a jegy szülötteiben kialakuljon a mások meghallgatásának képessége, mert fontos pozícióba kerülvén, csak így tudják jól kihasználni adottságaikat. Ezen kívül e jegy a nevelőké és pedagógusoké, mindenkié, akinek szüksége van a másik meghallgatására ahhoz, hogy fel tudja becsülni tanítványa tudását. E jegy szülöttei hajlamosak a bőkezűségre, szeretnek többet adni, mint amennyit másoktól kapnak. A meghallgatás nagyon fontos az érzelmi életben is. Ha kerülni akarják a monológokat, akkor keresniük kell a társ érzéseit is, mert a saját, túlbecsült hatalmukból eredő monológok nem mindig élvezetesek mások számára.

 

GÁD
Elul hó


A név jelentése: szerencse
A hozzátartozó érzék: tenni
A törzs jelképe: sátor


Ez a hatodik jegy, a munka száma. A zsidó vallás szerint csak hat napot szabad egy héten dolgozni. A tenni érzék a kemény munkát jeleníti meg, amely az ötletet tényleges tetté alakítja. Ebben benne van a szervezés képessége is, ami a munka nagyobb hatékonyságát biztosítja. Azt is mondják, hogy Isten szándékosan hagyott néhány hibát a Teremtésben, hogy a munka érzékét az embereknek ajándékozhassa. E jegy szülötteinek nem szabad elveszniük a részletekben, mindig az egészet tekintve kell hozzáfogni a rábízott feladatokhoz. A tenni érzéknek van egy belső munkára utaló jelentése is, az önkritikára való hajlam.

 

EFRÁJIM
Tisri hó


A név jelentése: kettős gyümölcs
A hozzátartozó érzék: a tapintás
A törzs jelképe: a szőlőtő

Ez az emberek közötti viszony, a mély és intim érzések jegye. Szülötteinek nagy bizalommal kell lenniük a partner, barát, vagy üzlettárs iránt, ha azt akarják, hogy a kapcsolat mindenki számára eredményes legyen. A tapintás érzék harmonikus módon kapcsolódik minden olyan személyhez, aki nem fél a közelségtől, az intimitástól. Ez az érzék valamennyi kapcsolati formát uralja, legyen az fizikai, vagy lelki eredetű. Olyannyira, hogy a masszázsok és a közvetlen érintésű terápiák, a héber asztrológia szerint, e jegy kormányzása alatt állnak. De a tapintás elvont módon kifejezheti mások lelki simogatását, érintését is.

 

MENASSE
Hesván hó


A név jelentése: lélek
A hozzárendelt érzék: a szaglás
A törzs jelképe: a pálmafa


A szaglás a legfinomabb, láthatatlan érzék, és mint ilyen, a legtitokzatosabb jegy. Szülötteinek különleges szimatával sikerül áthatolniuk mások személyiségének legrejtettebb részein is. Általában kiszimatolják a dolgok lényegét, az örök, mozdulatlan részt. Azt mondják, hogy a jeruzsálemi templomban égő tömjén csodatévő lehet. Aki itt megpillantja a Halál Angyalának az arcát, az hallhatatlanná válik. E jegy szülötteit gyötri a halál gondolata, ezért fejleszteniük kell a szagló érzéküket, vagyis a rejtett, örök valóság megismerésének képességét. Ez a legmegfelelőbb jegy a titkos tanok tudományának tanulására, hogy információkkal szolgáljanak mások számára is, az ismeretlen dimenziókból.

 

BENJÁMIN
Kiszlév hó


A név jelentése: szerencsefia
A hozzárendelt érzék: aludni
A törzs jelképe: a farkas


Meglepőnek tűnhet, hogy egy ilyen élő és dinamikus jegy az álom társa lesz. Pedig, ha belegondolunk, hogy ez a jegy azé az évszaké, amelyben az egész természet alszik, akkor kezdenek megvilágosodni a dolgok. E jegy jellemzője, miként kell elsajátítani a jó alvás tudományát. Ha tágabb értelemben vesszük, akkor a lazítani tudást, a megnyugvást, a pihenést is kifejezheti, vagyis a belső energiák regenerálódását. Hiszen az alvás, az álom lényege, hogy növelje a fizikai és pszichikai erőt. Az aludni érzék, az ismeretlennel, az álmok világával való találkozást is jelenti. Képességet ad a szimbolikus álmok megfejtésére, az ismeretlen „hírek” tudatosítására. Ez a lélek mesterének a jegye, aki képes tanítványait elvezetni a lélekben tett utazások veszélyei között.

 

DÁN
Tévét hó


A név jelentése: bíró
A hozzárendelt érzék: haragudni
A törzs jelképe: a kígyó


Mivel ez az öregség jegye, a harag érzék jól illik hozzá, utalva az idősek zsémbes jellemére. Ugyanakkor ez a jegy az erős ambíció jegye is. Ha azonban az a veleszületett törekvésük meghiúsul, amely valamilyen cél elérésére irányul, akkor dühük a környezetükre hat vissza. Néha akkor is kiviláglik indulatos jellemük, ha a küzdelmek során elérték céljaikat, ez is kérges szívüket mutatja. Mindezek a Dán jegy negatív vonásai, és mint ilyenek, javításra szorulnak. A harag a legnemesebb formájában, a jó ítélőképesség megnyilvánulásában fejeződik ki. Az a társadalmi érettség, amely a viták és konfliktusok tárgyilagos megfontolásában egy hatékony, de méltányos ítéletet szül.

 

ÁSÉR
Svát hó


A név jelentése: boldogság
A hozzárendelt érzék: ízlelés
A törzs jelképe: dús lombú fa


Az ízlelés érzéke összeköttetésben áll az étkezéssel, azaz e jegy szülötte a környező valóságot, némileg átalakítva, magáévá teszi, majd visszaadja környezetének. Ők a legnyitottabbak mindenféle és fajta, a külvilágból érkező információra. Néhányuk ezt célzatosan, ellentmondóan, hamisan használja fel, míg mások érdekesen, a hivatásuk területén előrehaladva, az erkölcsi és társadalmi normáknak megfelelően. Az ízlelésben rejlik a szükségszerű kiválasztás képessége, elutasítva mindenekelőtt a káros vagy haszontalan dolgok véghezvitelét. Ennek következtében mindent átalakít, feldolgoz, hogy összeférhető legyen (ön)tudatával, majd eltávolítja a selejtet, nehogy megfertőzze vele magát.

 

NAFTÁLI
Ádár hó


A név jelentése: édesíts engem
A hozzárendelt érzék: nevetni
A törzs jelképe: a szarvas


A nevetni érzék, a zodiákus utolsó jegye, a végső célkitűzés elérését mutatja. Szülöttei a legalkalmasabbak az élet valamennyi ismeretének, érzésének felfedésére. Ugyanúgy észreveszik a szépet, mint a csúnyát. Az élet humoros oldalát látják, és mosoly születik arcukon, ha olyan társaságot látnak, akik mindig komolyak, hidegek, ridegek, vagy túl hivatalosak akarnak lenni. A nevetés minden dolgot a maga helyére tesz, és feloldja a félelmeket. A héber asztrológia a nevetésnek adva az utolsó jegyet, megemlékezik arról, miszerint az élet utolsó lényeges dolga az igazi öröm.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.